mikroregion Zálesí
Uživatel: nepřihlášen přihlásit nápověda
--------
Hledání 
Využíváme data
ePusa.cz
Akce v kraji
Fond Vysočiny

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny

 
ČeskyEnglishDeutsch

Kostel sv. Mikuláše

Městu dominuje kostel sv. Mikuláše, umístěný mezi Horním a Dolním náměstím, jenž je počítán k nejstarší památce.

Tato stavba s prvky rané, barokní a pseudogotické gotiky pochází z poloviny 13. století. Je postaven na půdorysu rovnoramenného kříže s protáhlým pětiboce uzavřeným presbytářem, k příčné lodi jsou připojeny dva pětiboké kaplové prostory. Nynější pseudogotická úprava je stará sto let. Jako vzor pro nádherný oltář posloužil gotický oltář z Ústí nad Labem. První písemná zmínka o farním kostele pochází z roku 1233. Kolem roku 1600 bylo přistavěno podvěží s malou vížkou. Do té doby byl kostel bez věže. V letech 1721 – 1722 byla podle projektu slavného stavitele Jana Blažeje Santiniho provedena barokně – gotická přestavba. Půdorys byl upraven do dnešní podoby, přistavěna sakristie, stěny nově členěny barokně – gotickými okny, kostel zaklenut, věž zvýšená a uzavřena bání. Vnitřní výzdoba chrámu byla zcela barokní. Po následujících 150 let nedošlo k žádným větším změnám ani opravám a kostel chátral. Roku 1885 byl farní kostel sv. Mikuláše povýšen na děkanský a farář na děkana. Ve druhé polovině 19. stol. Docházelo k drobným vnitřním úpravám, zakoupeny nové varhany, postraní oltáře, opraveny vnitřní malby a obrazy. Hlavní oltář byl vyroben roku 1890 pražským řezbářem Petrem Krejčíkem podle vzoru oltáře v Ústí n. Labem.

Následovala celková rekonstrukce a přestavba chrámu, kterou vyprojektoval humpolecký rodák a stavitel J. Martin a roku 1895 provedl J. Blecha z Prahy. Kostel získal novogotický ráz – věž byla zvýšena a dostala novou helmu, zřízen byl hlavní portál, nová střecha a sanktusník a rozšířena kruchta. Chrám byl ještě rekonstruován v letech 1936 – 37 místním stavitelem X. Lhotákem, který odstranil část venkovních omítek. V 80. letech byla střecha pokryta novou měděnou krytinou. V roce 1993 zničil blesk jednu z věžiček a následovala nákladná oprava celé věžní krytiny.

Umístění:

Obec: Humpolec
GPS: 15.359309752655
GPS: 49.541414014817

Zobrazit všechny lokality v mikroregionu

Zobrazit všechny kostely v mikroregionu

O úroveň výš O úroveň výš

Kostel sv. Mikuláše: Pohled z budovy městského úřadu

Realizace: PTL, s.r.o. Vše | Pro turisty | Pro občany | Pro podnikatele | Mikroregion | Administrace © 2004, Mikroregion Zálesí