mikroregion Zálesí
Uživatel: nepřihlášen přihlásit nápověda
--------
Hledání 
Využíváme data
ePusa.cz
Akce v kraji
Fond Vysočiny

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny

 
ČeskyEnglishDeutsch

Kostel sv. Jana Křtitele

Z historie fary se nám dochovalo, že lokalista obýval malou dřevěnou chaloupku. Původní kostel stával na školní zahradě, byl dřevěný bez věží, vedle něho stávala dřevěná hranolová zvonice se třemi zvony. Dříve stával uprostřed návsi hřbitov, který byl později zrušen. V roce 1350 byl veden v církevních zápisech jako farní kostel.

Samostatná duchovní správa ,,lokálie" zde byla utvořena v roce 1787. Pod duchovní správu patřily Staré Hutě, Horní Rápotice, Podivice, Lohenice, Rejčkov a Holušice. V roce 1802 byla postavena nová budova ze dřeva, časem byla nahrazena kamennou a postaveny hospodářské budovy. Později byla postavena nová fara na starých základech, aby se zabránilo vlhkosti, byla půda pod podlahami a kolem fary odvodněna. V roce 1804 byl starý kostel zbořen (zůstala jen zvonice). V letech 1805 až 1812 byl postaven nový zděný kostel v pozdně barokním slohu. Jedná se o jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu s pravoúhlým presbytářem a s trojboce uzavřenou sakristií v ose. Hranolová věž je postavena před západním průčelím. Loď interiéru je plochostropá, presbytář sklenut plackou. Kruchta leží na třech arkádách , nesena dvěma pilíři. Vnitřní zařízení kostela je pseudorenesanční z druhé poloviny 19. století. Na hlavním oltáři je obraz svatého Jana Křtitele, po pravé straně obraz svatého Vojtěcha a po straně levé obraz svatého Václava - obrazy českých patronů. Postranní oltář na evangelijní straně je zasvěcen Panně Marii Lurdské a na epištolní straně svatému Josefu, pěstounu Páně. Na jeho věž byly přeneseny zvony ze staré zvonice. Nejstarší ze tří zvonů byl ulit v roce 1532 a pro svoji historickou cenu nebyl odebrán pro válečné účely.

V roce 1925 zakoupil František Marušák malý zvon, který sloužil jako umíráček. Zvon byl slit v dílně Rudolfa Matouška. Další dva zvony byly zakoupeny v roce 1935 ve slévárně Rudolfa Pernera. První, vysoký 56 centimetrů, měl nápis: ,,Oroduj za nás, Svatý Jane Křtiteli" a druhý o výšce 51 centimetrů a nápisem: ,, Ave Maria" oba zvony byly kostelu odebrány za druhé světové války a byly roztaveny. Byl odevzdán i malý zvon na sanktusové věžičce, který kostelu daroval zdejší řídící učitel Tomáš Mareš. Roku 1856 byla lokálie povýšena na faru. V roce 1935 byly ze sbírky pořízeny nové dva zvony. Menší zvon nyní slouží jako umíráček. Bohoslužby zde obstarávali duchovní z Trhové Zahrádky, kněží ze želivského kláštera a jezuité z Prahy. V roce 1950 byl kostel nově nahozen tvrdou omítkou a uvnitř vymalován. Opravena byla střecha, na polovinu střechy dána plechová krytina, okapové roury, natřena věž a opraveny hodiny. V roce 1980 se provedly vnitřní úpravy- vymalování, nové lavice, nové dveře. V současné době je kostel vzorně upraven zvenku i v interiéru, díky úsilí farníků a především zásluhou již zesnulého děkana Antonína Rafaela Vosmíka. Měl zásluhu na slavnostní bohoslužbě ke 130. výročí narození rodáka z Kaliště " Gustava Mahlera. Hovořil o něm při kázaní, chrámový sbor uvedl v kostelíku vůbec poprvé v rodné vsi Mahlerovu píseň ,,Prasvětlo". Před vchodem do kostela stojí kamenný pomník s křížem. Byl postaven v roce 1925. V kostele sv. Jana Křtitele slouží mše místní farář Marek Marcel Šavel.

Otevřeno:

Po dohodě kdykoliv.

Umístění:

Obec: Kaliště
GPS: 15.304012360651
GPS: 49.592464951449

Zobrazit všechny lokality v mikroregionu

Zobrazit všechny kostely v mikroregionu

O úroveň výš O úroveň výš

Kostel sv. Jana Křtitele: Kostel sv. Jana Křtitele

Realizace: PTL, s.r.o. Vše | Pro turisty | Pro občany | Pro podnikatele | Mikroregion | Administrace © 2004, Mikroregion Zálesí