mikroregion Zálesí
User: not logged in log in help
--------
Search 
Emergency Contacts

Fire Brigade
First Aid
Pharmacy
Police

Data sources
ePusa.cz
Akce v kraji
Fond Vysočiny

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny

 
ČeskyEnglishDeutsch
Obec Mladé Bříště se nachází v srdci Českomoravské vrchoviny v kraji zvaném Zálesí.
Obec leží poblíž vedlejšího přítoku Želivky 6 km jižně od Humpolce na úpatí rozsáhlého Rousínovského lesa v nadmořské výšce 514 m. Dominantou krajiny je les Rousínov a nedaleký vrch Křemešník. Katastr obce o rozloze 169 ha hraničí s obcemi Staré Bříště, Komorovice, Záhoří, Velký Rybník, Zachotín a Mysletín. S většinou z nich byly Mladé Bříště v minulosti více či méně spojeny příslušností k panství, faře, škole, obci nebo zemědělskému družstvu. Mladé bříště byly odpradávna obcí zemdělského charakteru s několika zemědělskými usedlostmi a menšími domky. Jejími obyvateli byli předvším rolníci, zedníci, tesaři, obuvníci a krejčí. Až mnojem později začali lidé dojíždět za prací do nedalekého Humpolce a vzdálenějšího Pelhřimova. Obec Mladé Bříště patřila po nejdelší část své historie pod správu Želivského kláštera, z jehož iniciativy byla pravděpodobně i založena. Obec Mladé Bříště byla založena na území, které bylo dlouhou dobu pokryto těžko prostupným pohraničním hvozdem oddělujícím Moravu od Čech. První písemná zmínka dokládající existenci sídla pochází z 8. května 1226. Najdeme ji v bule papeže Honoria III., která potvrzuje majetek želivského kláštera. K založení Mladých Bříšť došlo v rozmezí let 1149 – 1226 v období čilé premonstrátské kolonizace vycházející z Želivského kláštera. Pamětní kniha fary Mladé Bříště z roku 1811 uvádí v obci 16 domů. Stejný počet domů má i v roce 1843 a bydlelo zde 114 obyvatel. Obec má farní kostel zasvěcený Sv. Janu Křtiteli.Při sčítání lidu v roce 1923 bylo zjištěno, že je zde 19 domů se 136 obyvateli. Roku 1930 bylo ve 23 číslech popisných napočteno 125 lidí. V období 1. republiky měla obec 28 domů. V současné době má obec Mladé Bříště 46 popisných čísel, bydlí zde cca 140 lidí. Pod obecní úřad spadá ještě osada Záhoří a osada Hojkovy. Spolu s osadami je zde celkem cca 215 obyvatel. Mezi významné stavby patří budova kostela (první zmínka pochází z roku 1226), budova fary přibližně ze stejné doby a budova školy z roku 1862. V blízkosti obce se nachází pěkný areál letního tábora pro děti „Zálesí“.

Search for everything in the municipality


Municipality info from the EPUSA system

Address: Mladé Bříště 16
39443 Mladé Bříště
Numbet of inhabitants: 214
Average age: 40.00
IČO: 00248657 school: No
Municipality code: 548383 Healthcare facility: No
Phone: +420 565 568 019 Police: No
E-mail: obec.ml.briste@worldonline.cz Drainage: No
WWW: Gas: No
Contact: Ladislav Mareš (starosta) Water supply: Yes

More info about the municipality from the ePUSA system.


Up one level O úroveň výš

Mladé Bříště: MB úřad Events Sights Accommodation Food Trips Services Ads Employment
Visit

Vánoční balíček

Weather
Central Bohemia8°Cprehanky
South Bohemia8°Cprehanky
West Bohemia9°Cprehanky
North Bohemia7°Cprehanky
East Bohemia6°Cprehanky
South Morava9°Cprehanky
North Morava8°Cprehanky
BIO = 1
 

Created by: PTL, s.r.o. All | Tourists | Inhabitants | Businessmen | Mikroregion | Administration © 2004, Mikroregion Zálesí